Uslovi korišćenja

Čišćenje kancelarija i stana

 • Savetujemo Vam da uvek rezervišete veći broj časova spremanja kako biste bili zadovoljni pruženom uslugom. Ukoliko niste sigurni koje usluge da odaberete za vaš prostor, kontaktirajte naš Korisnički servis. Na vaš upit biće odgovoreno u roku od 24 sata.
 • Ukoliko se posao spremanja završi za kraće vreme u odnosu na ono koje ste rezervisali preko mobilne platforme, biće vam obračunato i naplaćeno samo vreme koje su naši izvršioci usluga proveli u vašem prostoru pružajući rezervisane usluge.
 • Spremanje Vašeg prostora izvršiće naše osoblje koje je prošlo obuku, čime mi možemo da Vam garantujemo pouzdanost, efikasnost i visoki kvalitet pruženih usluga.
 • Hemijska sredstva koja koristimo za spremanje prostora su testirana i dobrog kvaliteta, nisu škodljiva za ljude i kućne ljubimce.
 • Kada izvršite rezervaciju usluge ona će automatski biti prosleđenja u naš rezervacioni sistem. U slučaju potrebe kontaktiraće Vas naš Korisnički servis.
 • Predračun za poručenu uslugu biće vam dostavljen unapred u elektronskom obliku na email adresu koju unesete prilikom rezervacije.
 • Račun za pruženu uslugu biće Vam dostavljen tek nakon obavljenog posla elektronskim putem na email adresu.
 • U finalnu cenu usluge koju ćete platiti uračunati su porez i sve usluge koje ste odabrali preko sajta www.spremacica.rs
 • Rezervisane usluge plaćate tek nakon što Vam one budu pružene. Rezervisanu uslugu je potrebno platiti u roku koji je naveden na finalnom računu.
 • Korisnik može da odustane od rezervisane usluge bez nadokande na način što ćete kliknuti na dugme koje se nalazi na dnu email-a sa potvrdom rezervacije. Uslugu možete otkazati bez nadoknade i ako direktno kontaktirate naš Korisnički servis. Uslugu je moguće otkazati bez nadoknade najkasnije 1 sat pre ugovorenog termina spremanja. Ukoliko se rezervacija otkaže posle ovog roka, uopšte se ne otkaže, ili klijent ne bude na dogovorenoj adresi i u dogovorenom terminu spremanja, plaćate pun iznos rezervacije kao da je ona pružena.
 • Bez obzira da li uslugu rezervisalo pravno ili fizičko lice, naše usluge možete platiti virmanski ili u gotovini.
 • U slučaju da ne budete zadovoljni kvalitetom pružene usluge, uvek možete podneti reklamaciju preko korisničkog servisa. Vaša reklamacija koju ste nam podneli biće rešena u roku od 24 sata od trenutka prijavljivanja.
 • Naš Korisnički servis vam je dostupan od ponedeljka do subote. Radno vreme Korisničkog servisa je od 08:00 do 17:00 časova.
 • Prihvatanjem Opštih uslova, potvrđujete da ste kao naručilac posla u celosti saglasni sa svim navedenim uslovima za pružanje usluge spremanja od strane izvršioca posla.
 • Unosom Vaših ličnih i kontakt podataka preko našeg sajta, omogućujete i dajete pristanak firmi Spremačica da Vas kontaktira kako biste dobili odgovor na upit, potvrdili vreme i mesto termina spremanja ili primili ponudu elektronskim putem, ako je to primenjivo. Slanjem navedenih podataka potvrđujete da ste pročitali i razumeli informacije o svojim pravima koja se nalaze na veb stranici.
 • Dat pristanak za obradu podataka u svakom trenutku možete povući (opozvati), tako da firma Spremačica nakon toga više neće obrađivati Vaše podatke u svrhu za koju je pristanak bio dat.

Čišćenje ulaza

 • Rezervacijom jedne od usluga koje su namenjene za stambene zgrade, preuzeli ste na sebe obavezu da pruženu uslugu platite.
 • Potvrdu o rezervisanoj usluzi koju vam pošaljemo ne možete koristiti ni za jednu drugu namenu osim kao dokaz da ste zatražili pružanje usluge. Posebno napominjemo da potvrdu o rezervaciji usluge ne možete koristiti kao zvaničnu ponudu firme Spremačica u procesu odabira najpovoljnijeg ponuđača usluga koji sprovodi Upravnik/Profesionalni upravniki/Stambena zajednica!
 • Rezervisanu uslugu izvršiće naše osoblje koje je prošlo obuku, čime mi možemo da Vam garantujemo pouzdanost, efikasnost i visoki kvalitet pruženih usluga.
 • Oprema koju koristimo za spremanje prostora je testirana i dobrog kvaliteta, nije škodljiva za ljude i kućne ljubimce.
 • Kada izvršite rezervaciju usluge ona će automatski biti prosleđenja u naš rezervacioni sistem. U slučaju potrebe kontaktiraće Vas naš Korisnički servis
 • Predračun za poručenu uslugu biće vam dostavljen unapred u elektronskom obliku na email adresu koju unesete prilikom rezervacije.
 • Račun za pruženu uslugu biće Vam dostavljen tek nakon obavljenog posla elektronskim putem na email adresu.
 • U finalnu cenu usluge koju ćete platiti uračunati su porez i sve usluge koje ste odabrali preko sajta www.spremacica.rs
 • Rezervisane usluge plaćate tek nakon što Vam one budu pružene. Rezervisanu uslugu je potrebno platiti u roku koji je naveden na finalnom računu.
 • Korisnik može da odustane od rezervisane usluge bez nadokande na način što ćete kliknuti na dugme koje se nalazi na dnu email-a sa potvrdom rezervacije. Uslugu možete otkazati bez nadoknade i ako direktno kontaktirate naš Korisnički servis. Uslugu je moguće otkazati bez nadoknade najkasnije 24 sat pre ugovorenog termina. Ukoliko se rezervacija otkaže posle ovog roka, uopšte se ne otkaže, ili klijent ne bude na dogovorenoj adresi i u dogovorenom terminu, plaćate pun iznos rezervisane usluge kao da je ona pružena.
 • Usluge koje se odnose na održavanje stambene zgrade mogu rezervisati isključivo Upravnik ili Profesionalni upravnik.
 • U slučaju da ne budete zadovoljni kvalitetom pružene usluge, uvek možete podneti reklamaciju preko  korisničkog servisa. Vaša reklamacija koju ste nam podneli biće rešena u roku od 24 sata od trenutka prijavljivanja.
 • Naš Korisnički servis vam je dostupan od ponedeljka do subote. Radno vreme Korisničkog servisa je od 08:00 do 17:00 časova.
 • Prihvatanjem Opštih uslova, potvrđujete da ste kao naručilac posla u celosti saglasni sa svim navedenim uslovima za pružanje usluge od strane izvršioca posla.
 • Unosom Vaših ličnih i kontakt podataka preko našeg sajta, omogućujete i dajete pristanak firmi Spremačica da Vas kontaktira kako biste dobili odgovor na upit, potvrdili vreme i mesto termina spremanja ili primili ponudu elektronskim putem, ako je to primenjivo. Slanjem navedenih podataka potvrđujete da ste pročitali i razumeli informacije o svojim pravima koja se nalaze na veb stranici.
 • Dat pristanak za obradu podataka u svakom trenutku možete povući (opozvati), tako da firma Spremačica nakon toga više neće obrađivati Vaše podatke u svrhu za koju je pristanak bio dat.